• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Upadłość konsumencka – wiele, co powinieneś mieć pojęcie
Jeśliby upadłość konsumencka zostanie potwierdzana, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty bądź restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji i okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez określony okres czasu bądź też restrukturyzację, która pomniejsza ilość zadłużenia lub zmienia warunki spłaty – upadłość konsumencka radom. Plan ten jest zazwyczaj ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po potwierdzeniu planu spłaty przez sąd, postać zadłużona musi go dokładnie szanować. To oznacza harmonijne dokonywanie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest często objęty nadzorem sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania przestrzegania warunków upadłości. W wypadku poprawnego wykonania planu spłaty lub spełnienia innych wymogów postawionych przez sąd, dłużnik ma obowiązek pozyskać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż osoba ta pozostała odłączona od własnych wierzytelności otoczonych upadłością konsumencką, a jej wypadek pieniężna zaczyna się poprawiać.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.